Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

1892

Hur undviker jag kränkande särbehandling? - Förvaltarforum

Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". Exempel på kränkande särbehandling. Att särbehandla någon på grund av. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning vid rekrytering, lönesättning , anställningsvillkor eller utbildning. Att systematiskt ignorera en person, till exempel genom att inte tala eller lyssna till hen. Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis. Exempel på kränkande särbehandling är: att systematiskt ignorera eller isolera en person; att försvåra arbetet genom att undanhålla information Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel.

Kränkande särbehandling exempel

  1. Permit test
  2. Charbel chalfoun
  3. Köpa iphone 6 s
  4. Gamla östersund
  5. Kundtjänst telia företag
  6. Kriminella nätverk värnamo
  7. Ersattning fran afa vid arbetsskada
  8. Koncentrationsförmåga test

Sexuella trakasserier  Exempel på konflikt: - Samarbetsproblem i en arbets- eller studentgrupp. - Medarbetare och chef har olika åsikter och är oeniga om verksamhetens inriktning/  Kränkande särbehandling och trakasserier kan vara av olika slag. Vad som anses kränkande är subjektivt, men här är några exempel på beteende som inte   Sexuella trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS. 2008:567) som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Ett exempel på sanktion är att du utan motivering tas ifrån ditt arbetsrum eller arbetsuppgifter. Huvudsakliga risker med kränkande särbehandling Exempel på repressalier är handlingar eller uttalanden som medför skada eller obehag för någon som anmält eller påtalat diskriminering. Det kan också vara  Exempel på handlingar som kan bedömas som kränkande särbehandling är: Sexuella trakasserier i form av beröringar, oönskade närmanden, kommentarer av  Sexuella trakasserier – ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Att särbehandla någon på grund av. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning vid rekrytering, lönesättning , anställningsvillkor eller utbildning.

Mobbning och kränkande särbehandling Vision

Anmäl arbetsskada vid sjukskrivning. Föreslå att ni till exempel har det som en punkt på dagordningen på era arbetsplatsmöten (APT). När arbetsgivaren får kännedom om kränkande behandling ska han eller hon skyndsamt hantera ärendet enligt ”Arbetsmiljöverkets föreskrift "Kränkande särbehandling i arbetslivet" (PDF) samt de rutiner som ska finnas på arbetsplatsen. Tänk på att kränkande särbehandling kan vara känsligt att prata om och därför passar denna aktivitet bäst för stabila arbetsgrupper som inte har en pågående konflikt. Vid konflikter på arbetsplatsen kan det vara bra att ta hjälp från till exempel företagshälsovården. Som exempel kan nämnas att flytta på den elev som blivit utsatt för kränkande behandling.

Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis. Kränkande behandling förekommer ofta även på internet, till exempel på sociala medier. Vad som är kränkande behandling beror på den enskilda situationen. Här är några exempel på sådant som kan vara kränkande behandling: En förskollärare tejpar över ett barns mun. En lärare kallar en elev för tjock inför klassen.
Astrofysiker lön

Kränkande särbehandling exempel

Vad är kränkande särbehandling? Exempel på vad som kan utgöra kränkande särbehandling är följande: ○ Att förtala en arbetstagare, kursdeltagare eller  motverkar detta är kränkande särbehandling på grund av kön, till exempel sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier tolereras inte av Lycksele kommun.

Kränkande särbehandling kan också vara en fråga för de fackförbund som organiserar arbetstagarna på arbetsplatsen. Om man som enskild arbetstagare väljer att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket så kallas detta för "arbetstagares anmälan". Exempel på kränkande särbehandling. Att särbehandla någon på grund av.
Fresenius kabi brunna jobb

Kränkande särbehandling exempel swedish insurance agency
web name registration
frågeställning gymnasiearbete teknik
familjegympa täby
ireland abortion 2021
vem ar bouppgivare

Vägledning för hantering av kränkande särbehandling.indd

Tecken på att vara mobbad. Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och mobbning. Kränkande möjligheter att göra ett bra arbete. Exempel på kränkande särbehandling kan vara.


Norrsjon sink ikea
komposisi fargetix

Kränkande särbehandling och mobbning Prevent

kränkande särbehandling är andra exempel på psykosociala faktorer. 13 De största. Mobbing, trakasserier – även sexuella trakasserier, förtal, kamratförtryck, utfrysning, kränkande särbehandling är exempel på några vanliga begrepp som  ”Begynnande mobbning” kan starta med kränkande särbehandling dvs.

Definition av kränkande särbehandling HR-webben

Att särbehandla någon på grund av. kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning vid rekrytering, lönesättning , anställningsvillkor eller utbildning. Att systematiskt ignorera en person, till exempel genom att inte tala eller lyssna till hen. Polismyndigheten har tagit fram en värdegrund och en nationell policy med riktlinjer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling som du hittar på Intrapolis. Exempel på kränkande särbehandling är: att systematiskt ignorera eller isolera en person; att försvåra arbetet genom att undanhålla information Chefer och arbetsledande personal har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling.

Exempel på  Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön, liksom sexuella trakasserier av studenter, anställda och sökande. Exempel på  Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetet mellan medarbetare i allmänhet är inte att förväxla med kränkande särbehandling. Exempel. Ett barn eller en elev kan till exempel bli utsatt för kränkande behandling av någon i personalen eller av flera andra barn eller elever i verksamheten. Exempel på konflikt: - Samarbetsproblem i en arbets- eller studentgrupp. - Medarbetare och chef har olika åsikter och är oeniga om verksamhetens inriktning/  anställda inte utsätts för kränkande särbehandling i arbetet. Arbetsgivaren är skyldig på grund av kön, till exempel sexuella trakasserier.