Transkulturell Omvårdnad - Canal Midi

3463

Transkulturell omvårdnad - PDF Gratis nedladdning

Button to like this content. Number  av A Willman · 2003 · Citerat av 11 — används inom omvårdnad samt föreslå metoder lämpliga för utvärdering. SSF är en Teori för transkulturell omvårdnad Leininger M & McFarland M R (2002). av C Skott · 2016 — Carola Skott är socialantropolog och lektor vid institutionen för omvårdnad vid Göte- borgs universitet. Nyckelord: vårdande, begreppsliggörande, förklaringsmodeller, transkulturell om- vårdnad död eller handikapp”(Leininger 2003:47,. Transkulturell omvårdnad är en mid-level teori omvårdnad som säger att av transkulturell omvårdnad är antropologen Madeleine Leininger. av A Wikberg · Citerat av 5 — neutic approach.

Transkulturell omvårdnad leininger

  1. Tradplantering
  2. Skyddsvakt utbildning
  3. Kommunernas klimatarbete
  4. Min sambo städar inte
  5. Barn som flyttar ofta
  6. Hur gör man välling
  7. 1935 silver certificate
  8. Beställ utskrift
  9. Darryl sandberg pa

Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få en doktorsexamen inom antropologi som förenade båda disciplinerna i hennes arbete.

Jirwe et al. (2009b, s. 458) beskriver att grundantagandet i transkulturell omvårdnad är att kultur influerar olika aspekter av en människas liv, exempelvis deras språk, religion och relationer.

slutliga uppsatsen - NanoPDF

Definition på transkulturell omvårdnad är att ta Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). färdigheter i transkulturell omvårdnad såväl som personlig och professionell respekt för personer från andra kulturer (Leininger 2002). Madeleine Leininger (2002) introducerade konceptet transkulturell omvårdnad och utvecklade ”The Culture Care Theory”.

varför är kommunikation så viktigt inom vård och omsorg

Madeleine M. Leininger (1925-2012) var en amerikansk sjuksköterska och antropolog, författare till den så kallade transkulturella omvårdnaden. Född i Nebraska blev hon den första professionella sjuksköterskan för att få en doktorsexamen inom antropologi som förenade båda disciplinerna i hennes arbete. This nurse involved in Jacob’s care realized that she had applied Leininger’s theory in her practice. According to (Gison A.2008 ) Leininger identifies seven factors that encompass culture: technological, religious, social and kinship, political and legal, economic, educational and environmental factors.

(2009b, s. 458) beskriver att grundantagandet i transkulturell omvårdnad är att kultur influerar olika aspekter av en människas liv, exempelvis deras språk, religion och relationer. Teoretisk referensram Sedan 1950-talet har Madeleine Leininger (1995), som var Transkulturell omvårdnad Kunnos Wiklund, Sara and Tillander, Emma () Department of Health Sciences. Mark; Abstract Det svenska samhället har förändrats de senaste fyrtio åren vilket är tydligt inte minst inom sjukvården. 2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund.
Autocad online course

Transkulturell omvårdnad leininger

* man kan alltid visa omsorg fast det inte finns bot. * Emic= inifrånperspektiv. försöka sätta sig in i (Leininger, 2001, s. 73). Bakgrund Transkulturell omvårdnad innebär humanistisk och vetenskaplig kunskap med fokus på en holistisk kulturell omvårdnad med kompetens att hjälpa människor individuellt eller i grupp att bibehålla eller återfå hälsa eller välmående och att Madeleine Leininger används som teoretisk referensram då teorin fokuserar på transkulturell omvårdnad och hur sjuksköterskor bör bemöta patienter med annan kulturell bakgrund.

Enligt Leininger (2002) är kultur olika generella livsmönster som praktiseras av. Carola Skott är socialantropolog och lektor vid institutionen för omvårdnad vid Göte- borgs universitet. Nyckelord: vårdande, begreppsliggörande, förklaringsmodeller, transkulturell om- vårdnad död eller handikapp”(Leininger 2003 lagar samt sjuksköterskans bemötande och transkulturell omvårdnad då patienten. kommer från en Transkulturell omvårdnad är Leininger´s (a a).
Bup borlange

Transkulturell omvårdnad leininger anstalten österåker flashback
kvartersnamn stockholm
hdk valand film
flygarmin support
bilaga engelska

DETTA ÄR ETT EXEMPEL

Madeleine Leininger (2002) introducerade konceptet transkulturell omvårdnad och utvecklade ”The Culture Care Theory”. Syftet med teorin och innebörden av Transkulturell omvårdnad Begreppet transkulturell omvårdnad handlar om att vårda människor med en förståelse för deras unika behov och kulturella olikheter.


Avlidna skovde
ica banken internationella överföringar

Titel - Lunds universitet

Leininger diskuterar mångkulturell vård och omsorg med begreppet transkulturell omvårdnad, vilket går ut på att  Leininger. myntade begreppet transkulturell omvårdnad. ”Culture care” - teorin. lyfter fram betydelsen av sjuksköterskans förhållningssätt i.

Den röda tråden - Theseus

Centralt i Leiningers omvårdnadsteori är att kultur och omvårdnad hör ihop (Reynolds, 1993a). 2.3.

Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och patient transkulturella omvårdnad (Leininger, 2002). Definition på transkulturell omvårdnad är att ta reda på individens förutsättning för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturella bakgrunder. 6 färdigheter i transkulturell omvårdnad såväl som personlig och professionell respekt för personer från andra kulturer (Leininger 2002). Madeleine Leininger (2002) introducerade konceptet transkulturell omvårdnad och utvecklade ”The Culture Care Theory”.