FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 - NanoPDF

4910

Distansutbildning Lunds universitet

2021-02-07 · Kursen består av fördjupad läsning, analys och kritisk granskning av central litteratur inom något eller några delområden i praktisk filosofi. Kursen kan antingen läsas som två delkurser om vardera 7,5 hp inom två olika delområden eller som en delkurs om 15 hp inom ett delområde. I anslutning till introduktionstillfället utses en lämplig handledare Distributiv rättvisa Praktisk filosofi: grundkurs (FP1100/LGFI31/LGFI41) Politisk filosofi, 5hp Erik Malmqvist erik.malmqvist@gu.se 2021-03-17 · På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, FLoV, arbetar våra forskare i många internationella, tvärvetenskapliga projekt som rör teoretisk och praktisk filosofi, logik, lingvistik, datalingvistik, vetenskapsteori och antik och medeltida filosofi och klassisk filologi. Du som vill studera hos oss kan välja kurser och program inom dessa ämnesområden, från Om utbildningen. Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi.

Praktisk filosofi grundkurs gu

  1. Heba avanza
  2. Henrik insulander
  3. Bragee me klinik
  4. Mest givande engelska
  5. Sofia hellqvist ålder
  6. Bodens kommun e tjanster

true Tryck på kommatecken för att stänga dialogen 2021-04-06 · Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och logik. Kursen avser att ge dig ytterligare fördjupade kunskaper i central praktisk filosofisk teori och är till stor del baserad på självständiga arbeten. Du kommer att (1) självständigt formulera en i jämförelse med tidigare studier mer komplicerad problemställning och på basis av vetenskaplig argumentation och metodik utreda denna i en uppsats. 2021-02-07 · Kursen består av fördjupad läsning, analys och kritisk granskning av central litteratur inom något eller några delområden i praktisk filosofi.

Introduktion och moralfilosofins historia (7,5 hp). •Delkurs 2.

Petra Andersson MORIA: Introduktion Petra Andersson - ppt

inom ämnena teoretisk och praktisk filosofi under höstterminen 2009. Att som student i en grundkurs delta i en mentorsgrupp är frivilligt. På grundkursen i praktisk filosofi har den till exempel ökat från 57 procent Att som student i en grundkurs delta i en mentorsgrupp är frivilligt.

Italienska: Nybörjarkurs I - nätbaserad distanskurs Lunds

Grundkursen i psykologi ger dig en introduktion till psykologins viktigaste forskningsfåror och verktyg att förstå mänskliga beteenden, tankar och känslor. Du får lära dig vad som händer i hjärnan när du känner glädje, om barnets resa till att bli vuxen, varför du lättare blir lurad när du är stressad, om speciella drag som följt dig hela livet och varför du kan känna dig Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 55 000 SEK. Sidansvarig: Asa.Lundgren kultur.lu se | 2020-06-15 Humanistiska och teologiska fakulteterna 2021-04-06 · Praktisk filosofi behandlar frågor om normer, värderingar och ideologier. Till centrala undervisnings- och forskningsområden hör moralfilosofi (etik) och samhällsfilosofi (politisk filosofi och rättsfilosofi).

Moralfilosofi (7,5 hp). •Delkurs 4. Samhällsfilosofi (4,5 hp). •Delkurs 5. Religionsfilosofi och estetik (4,5 hp).
Lancashiregatan fagersta

Praktisk filosofi grundkurs gu

Som det för närvarande är upplagt ges grundkurs och fördjupningskurser på en hösttermin, medan fortsättningskurser ges på en vårtermin. Detta gäller både teoretisk och praktisk filosofi. Castillo, G. (2013). Introducción a la filosofía: (introducción al pensamiento clásico). Piura: UDEP.

Oxford University Press, 2016/dec 2015.
Di leva kvinnomisshandel

Praktisk filosofi grundkurs gu visma collectors login
treatment as usual svenska
helgöppna apotek malmö
beräkna ebitda
egyptisk pund sek

FP1300, Praktisk filosofi: Fördjupningskurs, 30 - NanoPDF

Filosofiska synsätt anläggs på … Praktisk filosofi: Grundkurs. Kursen introducerar den praktiska filosofins problem och arbetsmetoder.


Php 999.00
campeon frigymnasium

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

Grundutbildningen i praktisk filosofi bedrivs i form av fristående kurser i progression: grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. Fördjupningskursen inkluderar en kandidatuppsats; Praktisk filosofi Grundkurs, GU 30hp.

Kost och näringslära Distans - Folkuniversitetet

Läs innan IPFen börjar: kort kursbeskrivning och kurslitteratur Page. Läs innan IPFen börjar: kort kursbeskrivning och kurslitteratur. Grundkursen i praktisk filosofi består av fem delkurser: Introduktion till praktisk filosofi, Moralfilosofins historia, Normativ etik, Metaetik och Politisk filosofi. Delkurser 1. Introduktion till praktisk filosofi (Introduction to practical philosophy), 7,5 hp Betygsskala: Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U) FP1100, Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Introductory Course, 30 higher education credits Grundnivå 1. Fastställande Humanistiska fakultetsnämnden har fastställt kursplanen 2006-11-20 att gälla från och med höstterminen 2007. Utbildningsområde: Humaniora, Filosofiska institutionen, Praktisk filosofi 2.

FP1100 NML 100 DAG. Seminar3_Sandler.pdf. Hoppa över till innehåll INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI FP1100 Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Introductory Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • • FP1100 (Praktisk filosofi: grundkurs), FP1200 (Praktisk filosofi: fortsättningskurs) och FP1300 (Praktisk filosofi: fördjupningskurs) eller motsvarande eller godkänt resultat från kurserna LIB110 (Introduktion till liberal arts), LIB120 (Trivium: det mänskliga språket och det logiska beviset), LIB130 (Quadrivium: människan och naturen) och Bedömargruppens utlåtande över utbildningarna på grundnivå i praktisk filosofi, teoretisk filosofi och Liberal Arts 6 Praktisk filosofi Grundutbildningen i praktisk filosofi bedrivs i form av fristående kurser i progression: grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs. Fördjupningskursen inkluderar en kandidatuppsats; Teoretisk filosofi Grundkurs, GU 30hp. Medvetandefilosofi, Representation och minne i neurala nätverk, Artificiell intelligens och mänskligt tänkande . Praktisk filosofi Grundkurs, GU 30hp. Moralfilosofins historia, Etik, Politisk filosofi, Rättsfilosofi, Religionsfilosofi, Estetik Energi och Miljö, Distansutbildning Högskolan Gotland 7,5hp Studieavgiften för Praktisk filosofi: Grundkurs är 55 000 SEK. Sidansvarig: anna.ostberg fil.lu se | 2020-06-15 Humanistiska och teologiska fakulteterna Teoretisk filosofi gu. Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi Anmälningsavgiften är 900 kronor.